Om mig

UTBLICK – det är så det känns att bli äldre. Att få en större utblick. Horisonten har både närmat sig och förflyttat sig längre bort. Tittar jag långt bakåt ser jag min uppväxt och skolgång i Karlskoga, kanonernas stad. Familjens postadress var från början Bofors. Efter ett par år i Göteborg flyttade jag till Stockholm för att gå bildlärarutbildningen på Konstfack. Här har jag bott sedan dess.

I nästan hela mitt yrkesliv har jag arbetat med lärande på olika sätt. Först som bildlärare i grundskola och gymnasium, därefter som skolledare och nu även i kulturskolan. Skola och kulturskola har mycket gemensamt. Båda handlar om lärande på olika sätt och båda arbetar med samma elev. Jag väljer att se på lärande utifrån elevens perspektiv och förstår då hur viktig både skola och kulturskola är för den växande människan och blivande samhällsmedborgaren.

I skolan tränas och övas till största delen kognitiva färdigheter som har med tankeförmåga att göra. I kulturskolan arbetar vi mycket med sociala och emotionella kompetenser sådant som exempelvis samarbetsförmåga, motivation och målmedvetenhet.

De kognitiva färdigheterna är lätta att mäta, vi känner alla numera till både PISA och TIMSS. Läs gärna Skolverkets beskrivning av de internationella kunskapsutvärderingar som svenska elever deltar i. Sociala och emotionella kompetenser och färdigheter är däremot mycket svåra att mäta, det finns inga vedertagna metoder för att vare sig definiera eller mäta dessa kompetenser. Därför finns heller inga jämförelser mellan åren att se.

Kontakt: Katarina Fast Ehrlén