Böcker

Två böcker har jag varit med om att författa. En lärobok och en debattbok.

Läroboken vänder sig till svensklärare i grundskola  och gymnasium. Den skrevs tillsammans med  Filippa Mannerheim som också var initiativtagare.  Boken heter ”Det är bara att googla!” och är en omfångsrik ”uppgiftsbank” med en stor variation av övningar och bedömningsuppgifter i informationssökning, text- och bildanalys och källkritik allt utifrån utifrån den senaste pedagogiska forskningen om informationskompetens i skolan.

Debattboken handlar om kulturskolan och heter ”Skolan som inte finns – men som alla älskar!” och handlar om att kulturskolan skulle kunna bli en katalysator för lärande och ge eko ända in i grundskolans klassrum.

Kulturskolan övar mycket ofta sociala och emotionella förmågor och dessa har betydelse också för det kognitiva lärandet (skolan) och för elevernas framtida livschanser och framgång i arbetslivet.  Om du är intresserad av att läsa boken kan du beställa den här. Den kostar 120 kr + porto.

Läs gärna  Skolverkets rapport som beskriver forskning kring kogntitiva och icke-kognitiva förmågor Betydelsen av icke-kognitiva förmågor.